Λάμψα: Μέρισμα 0,0556 ευρώ

Τη διανομή μερίσματος 0,0556 ευρώ ανά μετοχή ενέκρινε μεταξύ άλλων η πρώτη επαναληπτική Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρίας Λάμψα που πραγματοποιήθηκε στις 20/7. Συγκεκριμένα, η γενική συνέλευση ενέκρινε τη διανομή μερίσματος 0,0556 ευρώ ανά μετοχή. Το εν λόγω ποσό μερίσματος υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 10% και συνεπώς οι μέτοχοι θα λάβουν καθαρό ποσό 0,05004 ευρώ ανά μετοχή.
Keywords
Τυχαία Θέματα