ΑΒ Βασιλόπουλος: Στο 89,56% το ποσοστό της Delhaize

Στο 89,56% ανέρχεται πλέον το ποσοστό της Delhaize "The Lion" Nederland στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ΑΒ Βασιλόπουλος. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η μεταβολή πραγματοποιήθηκε στις 13/7 έπειτα από αγορά μετοχών της εταιρίας και ο αριθμός δικαιωμάτων ψήφου ανήλθε στα 11.403.438, ενώ προηγουμένως κατείχε 8.582.148 δικαιώματα ψήφου (ποσοστό 67,40%).Ειδικότερα, όπως επισημαίνεται στην ίδια ανακοίνωση, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της Δημόσιας Προσφοράς από την Delhaize "The Lion" Nederland
BV, και βάσει του πιο πρόσφατου μετοχολογίου που παρείχε στην ΑΒ Βασιλόπουλος ΑΕ η Ε.Χ.Α.Ε., η Delhaize είναι ο μοναδικός μέτοχος που κατέχει ποσοστό μετοχών της εταιρίας άνω του 5%.Στις 13/07/2009 ο μέτοχος Delhaize απέκτησε μέσω της δημόσιας προσφοράς 2.680.324 μετοχές καθώς επίσης μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών 140.966 μετοχές (συνολικά 2.821.290 μετοχές) της εταιρίας ΑΒ Βασιλόπουλος ΑΕ με αποτέλεσμα να υπάρξει μεταβολή δικαιωμάτων ψήφου ίση ή μεγαλύτερη του 3% σε σχέση μ
Keywords
Αναζητήσεις
αβ βασιλόπουλος ποσοστο delhaze
Τυχαία Θέματα