ΔΟΛ: Αγορά 1.690 μετοχών από Β. Ρέστη

Σε αγορά 1.690 κοινών μετοχών της ΔΟΛ ΑΕ, συνολικής αξίας 3.333,20 ευρώ, προχώρησε η εταιρία Benbay Ltd, μέτοχος της ΔΟΛ ΑΕ και νομικό πρόσωπο συνδεόμενο στενά με το μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΟΛ ΑΕ κ. Β. Ρέστη.Οπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, για τις ανωτέρω συναλλαγές έχουν υποβληθεί στην εταιρία γνωστοποιήσεις σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 3340/2005, από τον κύριο Βίκτωρα Ρέστη με την ιδιότητά του ως μη Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΟΛ ΑΕ.

Keywords
Τυχαία Θέματα