ΕΒΕΘ: «Η αύξηση των ακάλυπτων επιταγών δεν μείωσε τη χρήση των μεταχρονολογημένων επιταγών»

Εγκλωβισμένοι στο σύστημα των μεταχρονολογημένων -και όχι σπάνια ακάλυπτων- επιταγών είναι οι επιχειρηματίες της Θεσσαλονίκης, καθώς όπως φαίνεται από έρευνα που διεξήγαγε το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ), μεταξύ των μελών του, αν και το συγκεκριμένο «εργαλείο» εξασφάλισης ρευστότητας είναι

πολλές φορές υψηλού ρίσκου, η συντριπτική πλειοψηφία τους δεν επιθυμεί τον περιορισμό της «χρήσης» του.Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας που πραγματοποίησε το ΕΒΕΘ, με τη συνδρομή της εταιρίας Palmos Analysis, 7 στις 10 επιχειρήσεις - μέλη του ΕΒΕΘ λαμβάνουν μεταχρονολογημένες επιταγές, που εμφανίζονται ως ακάλυπτες. Η μέση αξία των ακάλυπτων επιταγών φθάνει το 9% της συνολικής αξίας των μεταχρονολογημένων επιταγών που λαμβάνουν, ενώ φέτος σε σχέση με το 2008 η αξία τους εμφανίζεται αυξημένη.Περίπου 4 στις 10 επιχειρήσεις - μέλη του ΕΒΕΘ προεξοφλούν μεταχρονολογημένες επιταγές πελατών τους από τις τράπεζες, γεγονός που, σύμφωνα με την ανάλυση της έ
Keywords
Τυχαία Θέματα