Αλμα Ατέρμων: Ενέργειες για άρση επιτήρησης

09:53 1/6/2009 - Πηγή: Reporter
Η ΑΛΜΑ ΑΤΕΡΜΩΝ υπενθυμίζει στο επενδυτικό κοινό ότι μεταφέρθηκε στην κατηγορία Επιτήρησης από τις 16/10/2006, κατόπιν της από 13/10/2006 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
Keywords
Τυχαία Θέματα