Στις 10/8 η ΓΣ της Σαος

Στις 10 Αυγούστου 2009, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00, στα γραφεία της έδρας της εταιρίας στην Καμαριώτισσα Σαμοθράκης, θα πραγματοποιηθεί η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των εξής θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:
Keywords
Τυχαία Θέματα