Νέες αγορές μετοχών Multirama από Π. Γερμανό

Συνεχίζει τις αγορές μετοχών της Multirama η Vandervelle (συμφερόντων κ. Π. Γερμανού). Στις 16 Ιουλίου, προέβη σε αγορά 2.220 κοινών μετοχών της εταιρείας έναντι συνολικού ποσού ευρώ 4.950,60. Επίσης στις 17/7/2009 προέβη, σε χρηματιστηριακή αγορά 3.430 κοινών μετοχών της ίδιας έναντι συνολικού ποσού ευρώ 7.648,90.
Keywords
Τυχαία Θέματα