Δημοσκόπηση για τη «γυάλινη οροφή» για τις γυναίκες στον τομέα των ΤΠΕ

«Έχετε ακούσει τον όρο "γυάλινη οροφή" για τις γυναίκες στον τομέα των ΤΠΕ;» Το συγχρηματοδοτούμενο από την ΕΕ έργο «gender-IT» θέτει, μέσω της διαδικτυακής του πύλης, ένα σημαντικό ερώτημα σχετικά με την επαγγελματική ανέλιξη των γυναικών στον τομέα των ΤΠΕ (Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας).

Τα αποτελέσματα της διαδικτυακής δημοσκόπησης θα χρησιμοποιηθούν για περαιτέρω ανάλυση και έρευνα προκειμένου να προκύψουν ενδιαφέροντα συμπεράσματα για τη θέση των γυναικών στον επιχειρηματικό τομέα.Στην οικονομία, ο όρος "γυάλινη

οροφή" αναφέρεται σε καταστάσεις όπου η ανέλιξη ενός προσοντούχου ατόμου στην ιεραρχία ενός οργανισμού σταματά σε χαμηλότερες βαθμίδες λόγω κάποιας μορφής διακρίσεων, ως επί το πλείστον λόγω σεξισμού ή ρατσισμού. Η γυάλινη οροφή είναι ένας ανεπίσημος, αόρατος φραγμός που εμποδίζει τις γυναίκες και τις μειονότητες να ανελιχθούν στον επιχειρηματικό τομέα.Το έργο gender-IT καλεί όσους επιθυμούν να μοιραστούν τη γνώμη τους για τη γυάλ
Keywords
Τυχαία Θέματα