Νέο δελτίο τιμών φαρμάκων: Στη λίστα 128 νέα φάρμακα

Εκδόθηκε σήμερα το νέο Δελτίο Τιμών Φαρμάκων, με αριθμό 4/2009, που θα έχει ισχύ από 20/07/2009. Στο νέο δελτίο περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, 128 τιμές νέων φαρμακευτικών προϊόντων, 4 μειώσεις τιμών και διαγραφές 6 φαρμακευτικών προϊόντων.Αναλυτικότερα, το νέο Δ.Τ.Φ. περιλαμβάνονται:α) 128 τιμές νέων φαρμακευτικών προϊόντων, για τα οποία είχαν κατατεθεί στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης σχετικά αιτήματα των ενδιαφερομένων φαρμακευτικών επιχειρήσεων μέχρι και την 30/06/2009,
βάσει της Ερμηνευτικής Εγκυκλίου Α3-759/4/2/2008.Αναλυτικότερα, από το σύνολο των ως άνω τιμών οι 96 αφορούν σε αντίγραφα, ενώ οι υπόλοιπες 32 σε πρωτότυπα φαρμακευτικά προϊόντα εκ των οποίων οι 5 αναφέρονται σε τελείως νέα φάρμακα - με νέες δραστικές ουσίες - που κυκλοφορούν για πρώτη φορά στην Ελληνική αγορά (ALMOGRAN, FIRMAGON).Το Υπουργείο Ανάπτυξης ενέκρινε τιμές στα νεοκυκλοφορούντα σκευάσματα πρωτότυπα και όμοιας δραστικής ουσίας (αντίγραφα) σε εφαρμογή των διατάξ
Keywords
Τυχαία Θέματα