''ΟΚ'' από Επ.Αντ. για κοινή εταιρεία από ΔΕΗ-Χαλυβουργική

11:58 2/6/2009 - Πηγή: Reporter
Η Επιτροπή Ανταγωνισμού, με απόφασή της, που ελήφθη στις 29 Μαΐου 2009, επιτρέπει τη δημιουργία λειτουργικά αυτόνομης κοινής επιχείρησης από τις εταιρείες Χαλυβουργική (με ποσοστό μετοχών 51%) και Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (με ποσοστό μετοχών 49%). Η κοινή εταιρεία θα προχωρήσει στην ίδρυση και λειτουργία σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.
Keywords
Τυχαία Θέματα