Μοχλός: Αυξημένα κέρδη προ φόρων στο πρώτο τρίμηνο για τον όμιλο

Αυξημένη κερδοφορία ανακοίνωσε για το πρώτο τρίμηνο ο όμιλος Μοχλός.Ειδικότερα, ο κύκλος εργασιών σε επίπεδο ομίλου για το πρώτο τρίμηνο διαμορφώθηκε στα 18,8 εκατ. έναντι 30,9 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο 2008, ενώ ο κύκλος εργασιών σε εταιρικό επίπεδο περιορίστηκε σε 18,1 εκατ. έναντι 29,6 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2008. Αντιθέτως, τα λειτουργικά αποτελέσματα σε επίπεδο ομίλου - EBITDA για το πρώτο τρίμηνο του σημείωσαν αύξηση της τάξεως του 59,9% και διαμορφώθηκαν στα 4,4 εκατ. έναντι 2,7 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2008. Τα αποτελέσματα προ φόρων σε επίπεδο ομίλου ανήλθαν σε € 2,9 εκατ. έναντι 1,1 εκατ. αυξημένα σημαντικά. Το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων σε επίπεδο ομίλου διαμορφώθηκε σε 81,4 εκατ. έναντι 65,4 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2008.Στόχος του ομίλου είναι η επέκταση των δραστηριοτήτων του μέσω της ανάληψης νέων έργων τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.
Keywords
Τυχαία Θέματα