Στο 2,32% οι ίδιες μετοχές της Profile

11:20 2/6/2009 - Πηγή: Reporter
Η Profile προέβη μέσω του μέλους του Χ.Α. ΔΡΑΞ Α.Ε.Π.Ε.Υ σε αγορά ιδίων μετοχών, ως ακολούθως: 1)Στις 01/06/2009 αγόρασε με μέση τιμή κτήσης 1,01 ευρώ ανά μετοχή, 10.000 μετοχές συνολικής αξίας 10.050 ευρώ. Η Εταιρία κατέχει 72.591 ίδιες μετοχές και ως εκ τούτου μετά τις παραπάνω αγορές η Εταιρία κατέχει συνολικά 282.517 ίδιες μετοχές, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 2,32% του μετοχικού της κεφαλαίου.
Keywords
Τυχαία Θέματα