Αγορά 6.970 ιδίων μετοχών από Eurobank Properties

11:33 2/6/2009 - Πηγή: Reporter
Η Eurobank Properties προέβη στις 01.06.2009, μέσω του μέλους του Χ.Α. Eurobank EFG Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., σε αγορά 6.970 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης 7,15 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 49.854,50 ευρώ.
Keywords
Τυχαία Θέματα