Οι αποφάσεις της Γ.Σ. της Σέλμαν

Την 26.06.2009 πραγματοποιήθηκε η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Σέλμαν, με τη συμμετοχή αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου 13 Μετόχων, που εκπροσωπούσαν 26.304.064 μετοχές και ψήφους, σε σύνολο 35.187.490 μετοχών, δηλαδή ποσοστό 74,75 % του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.
Keywords
Τυχαία Θέματα