Κλ. Ναυπάκτου: Έγκριση επέκταση του σκοπού της εταιρείας

12:06 29/6/2009 - Πηγή: Capital
Την επέκταση του σκοπού της εταιρείας ενέκρινε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Κλ. Ναυπάκτου που πραγματοποιήθηκε στις 26/6.
Τυχαία Θέματα