Αγορά 9.650 ιδίων μετοχών από MLS

Η MLS Πληροφορική προέβη την Παρασκευή 26.06.2009 σε αγορά 9.650 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 1,51 ευρώ και συνολική αξία συναλλαγής 14.562,94 ευρώ. Οι μετοχές αγοράστηκαν μέσω της GUARDIAN TRUST ΑΧΕΠΕΥ.
Keywords
Τυχαία Θέματα