Που διαφέρουν οι στρατηγικές της Εθνικής , Alpha και Eurobank;

Σημαντικές διαφορές στρατηγικής εμφανίζουν οι διοικήσεις των μεγάλων τραπεζών καταδεικνύοντας ότι ακολουθούν άλλες πρακτικές και αποδεικνύοντας σε κάποιο βαθμό ότι οι μεγάλες αποκλίσεις στην επιχειρηματική κουλτούρα αποτελεί μια από τις γενεσιουργίες αιτίες που δεν προχωρούν τα deals στις μεγάλες τράπεζες.
Keywords
Τυχαία Θέματα