Μπήτρος: Στις 15/7 κόβει μέρισμα 0,05 ευρώ

Η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Μπήτρος που συνήλθε την 26.06.2009 στην έδρα της Εταιρείας, αποφάσισε την καταβολή μερίσματος για την χρήση 2008 που ανέρχεται σε 0,05 ευρώ ανά μετοχή.
Keywords
Τυχαία Θέματα