Αγορά 430 ιδίων μετοχών από Ευρωσύμβουλοι

Η Ευρωσύμβουλοι προέβη την Παρασκευή 26.6.2009 μέσω της ΕΘΝΙΚΗΣ Π&Κ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ, σε αγορά 430 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης 1,58 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 679,70 ευρώ. Το σύνολο των ιδίων μετοχών που κατέχει ανέρχεται σε 122.499.
Keywords
Τυχαία Θέματα