Οι αποφάσεις της Γ.Σ. της Alsinco

Την Δευτέρα 29 Ιουνίου 2009 πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της έδρας της Alsinco, η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της. Στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου μέτοχοι, εκπροσωπούντες 3.167.430 κοινές ονομαστικές μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 63,03% επί συνόλου 5.025.000 μετοχών και ισαρίθμων δικαιωμάτων ψήφου.
Keywords
Τυχαία Θέματα