Επέκταση σκοπού αποφάσισε η Γ.Σ. της Κλ.Ναυπάκτου

Η Ετήσια Τακτική Γενική της Κλωστήρια Ναυπάκτου που πραγματοποιήθηκε την 26η Ιουνίου βρισκόταν σε απαρτία και αποφάσισε έγκυρα και ενέκρινε παμψηφεί όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ως ακολούθως:
Keywords
Τυχαία Θέματα