Νέο διοικητικό συμβούλιο στην Αλυσίδα ΑΒΕΕ

13:02 29/6/2009 - Πηγή: Express
Νέο διοικητικό συμβούλιο για την τριετία 2009-2012 εξέλεξε η ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Βορειοελλαδικής εταιρίας Αλυσίδα ΑΒΕΕ, ενώ αποφάσισε ομόφωνα και τη μη διανομή μερίσματος για την οικονομική χρήση 2008. Η γενική συνέλευση, ενέκρινε επίσης την ίδρυση και λειτουργία τελωνειακής αποθήκης (Logistics).
Keywords
Τυχαία Θέματα