Σε νέα Γ.Σ. η αναδιάρθρωση της Μοχλός

Την Παρασκευή 26 Ιουνίου 2009 και ώρα 12:30 πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Μοχλός, χωρίς να ληφθεί απόφαση για την αναδιάρθρωση της δομής της εταιρείας, απόφαση που θα ληφθεί με νέα Γ.Σ.. Κατ' αυτήν, με ποσοστό απαρτίας 56,89% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με δικαίωμα ψήφου:
Keywords
Τυχαία Θέματα