Αγορά 450 ιδίων μετοχών από Μοτοδυναμική

Η Μοτοδυναμική προέβη κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της 24/06/09, μέσω της χρηματιστηριακής εταιρίας ALPHA FINANCE, σε αγορά 450 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 1,99 ευρώ και συνολική αξία συναλλαγής 911,04 ευρώ.
Keywords
Τυχαία Θέματα