Αγορά 6.877 ιδίων μετοχών από LAMDA Development

Η LAMDA Development προέβη στις 24.6.2009 μέσω του μέλους του Χ.Α. Eurobank EFG Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., σε αγορά 6.877 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης 5,66 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 38.952,28.
Keywords
Τυχαία Θέματα