Στις 29/6 κόβει μέρισμα ο ΟΤΕ

Στα 0,75 ευρώ ανά μετοχή ανέρχεται το μέρισμα του ΟΤΕ και το καθαρό ποσό που θα λάβουν οι μέτοχοι μετά την παρακράτηση φόρου θα είναι 0,675 ευρώ ανά μετοχή. Από την Δευτέρα 29 Ιουνίου 2009, οι μετοχές θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα μερίσματος χρήσης 2008. Δικαιούχοι του εν λόγω μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι Μέτοχοι της εταιρίας στα αρχεία του Συστήματος Αυλων Τίτλων των Ελληνικών Χρηματιστηρίων κατά την 1η Ιουλίου 2009 (Record Date). Ημερομηνία έναρξης πληρωμής μερίσματος ορίζεται η Τρίτη 7 Ιουλίου 2009. H καταβολή του μερίσματος θα γίνει από την ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ.
Keywords
Τυχαία Θέματα