Αγορά 20.000 ιδίων μετοχών από Frigoglass

Η Frigoglass προέβη στις 24 Ιουνίου 2009 μέσω της NATIONAL P&K χρηματιστηριακής, σε αγορά 20.000 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 5,82 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 116.437,90 ευρώ.
Keywords
Τυχαία Θέματα