Μέχρι 255.000 μετοχές θα πάρουν τα στελέχη της Pasal

Η γενική συνέλευση της Pasal τροποποίησε το εγκεκριμένο από τις Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων της 27/03/2008 & 15/05/2008, Πρόγραμμα Παροχής Δικαιωμάτων Προαίρεσης σε εργαζόμενους και στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, ώστε να μην χορηγηθούν πλέον άλλα δικαιώματα προαίρεσης για τις χρονιές 2009 και 2010. Ετσι το ανώτατο όριο των δικαιωμάτων που χορηγούνται σύμφωνα με το Πρόγραμμα είναι 255.000 μετοχές, που αντιστοιχούν στο 1,5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.
Keywords
Τυχαία Θέματα