Αγορά 2.150 ιδίων μετοχών από Alpha Trust Ανδρομέδα

Η Alpha Trust Ανδρομέδα προέβη την 15.06.09, σε αγορά 2.150 ιδίων μετοχών, μέσω της χρηματιστηριακής εταιρίας EFG EUROBANK Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., με μέση τιμή κτήσης 1,37 ευρώ.
Keywords
Τυχαία Θέματα