Αγορά 20.000 ιδίων μετοχών από Frigoglass

Η Frigoglass προέβη στις 15 Ιουνίου 2009 μέσω της NATIONAL P&K χρηματιστηριακής, σε αγορά 20.000 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 6,91 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 138.217,27 ευρώ.
Keywords
Τυχαία Θέματα