Λύση και εκκαθάριση και για την Ωμέγα ΑΕΕΧ

Στις 15.6.2009, ημέρα Δευτέρα, και ώρα 15:00, πραγματοποιήθηκε Γενική Συνέλευση της Ωμέγα ΑΕΕΧ, κατά την οποία παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν 19 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 7.527.225 μετοχές και ψήφους, ήτοι ποσοστό 83,63% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
Keywords
Τυχαία Θέματα