Αύξηση κεφαλαίου 1,25 δισ. ευρώ από Εθνική Τράπεζα- Στα 11,30 ευρώ η τιμή διάθεσης

Η Διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας προτείνει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας με καταβολή μετρητών με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων με σκοπό την άντληση κεφαλαίων μέχρι του ποσού των 1,250 δισ. ευρώ. Η προτεινόμενη αναλογία είναι δύο νέες κοινές ονομαστικές μετοχές για κάθε εννέα παλαιές κοινές ονομαστικές μετοχές και με τιμή διάθεσης 11,30 ευρώ ανά νέα μετοχή. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΤΕ θα συνεδριάσει την Πέμπτη 18 Ιουνίου 2009, προκειμένου να αποφασίσει για την προτεινόμενη ΑΜΚ και τους σχετικούς όρους.
Keywords
Τυχαία Θέματα