Εναλλακτική Αγορά: Stress test για Foodlink

Συνεδριάζει σήμερα η Επιτροπή Αξιολόγησης του Χρηματιστηρίου Αθηνών για να διατυπώσει γνώμη σχετικά με την καταλληλότητα της εταιρείας Foodlink (ασχολείται με υπηρεσίες logistics προς τρίτους) για να την ένταξή της στην εναλλακτική Αγορά. Η Επιτροπή Αξιολόγησης δείχνει πολύ αυστηρή εσχάτως, ίσως σε μεγαλύτερο βαθμό από ότι χρειάζεται, σταματώντας μάλιστα την εισαγωγή μιας καλής εταιρείας, η οποία είχε την ατυχία να έχει πελάτη το ελληνικό δημόσιο. Η εισαγωγή της σταμάτησε γιατί είχε υψηλές απαιτήσεις από χρωστούμενα νοσοκομείων...
Keywords
Τυχαία Θέματα