Προσλήψεις στη ΔΕΗ

Με νέες προκηρύξεις το 2009 και το 2010 η ΔΕΗ θα προχωρήσει στην πρόσληψη περίπου 2.300 ατόμων ενώ στο ίδιο διάστημα θα ολοκληρωθούν οι διαδικασίες για την κάλυψη άλλων 2.297 θέσεων βάσει των προκηρύξεων του 2007 και του 2008.Σε ανακοίνωση της ΔΕΗ αναφέρεται: ?αναγνωρίζοντας το γεγονός του μεγάλου μέσου όρου ηλικίας του ανθρώπινου δυναμικού της, της απώλειας τεχνογνωσίας, λόγω της αποχώρησης εργαζομένων για συνταξιοδότηση, αλλά και της αναγκαιότητας τήρησης των κανόνων
ασφαλούς εκτέλεσης της εργασίας, και αφού έλαβε υπόψη τις πρόσφατα αναθεωρημένες ανάγκες της Επιχείρησης σε νέους εργαζόμενους από τις Μονάδες της, θα υλοποιήσει κατά το 2009 και 2010 τις παρακάτω προσλήψεις: 2.035 προσλήψεις από την Προκήρυξη 1/2007142 προσλήψεις από την Προκήρυξη 2/2007 120 προσλήψεις από την Προκήρυξη 1/2008 277 νέες προσλήψεις για τη Γενική Διεύθυνση Παραγωγής με την έκδοση νέας Προκήρυξης μέσα στο 2009 300 νέες προσλήψεις για τη Γενική Διεύθυνση Ορυχεί
Keywords
Τυχαία Θέματα