Δεν κατέχει ίδιες μετοχές η Φιερατέξ

Κατά το χρονικό διάστημα από 01.07.2008 έως 29.06.2009 η Φιερατέξ είχε την δυνατότητα να προβεί σε αγορά ιδίων μετοχών με βάση την από 30.06.2008 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, προς στήριξη της χρηματιστηριακής τιμής. Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα η εταιρία δεν προέβη σε αγορά ιδίων μετοχών. Επίσης η εταιρία δεν κατέχει ίδιες μετοχές από αγορές προηγούμενων περιόδων.
Keywords
Τυχαία Θέματα