Νέο πρόγραμμα για 23.000 ανέργους από τον ΟΑΕΔ

15:00 30/11/2016 - Πηγή: iPop

Νέο πρόγραμμα κατάρτισης αλλά και πιστοποίησης το οποίο αφορά 23.000 ανέργους αναμένεται να εφαρμοστεί άμεσα. Έτσι, από την πρώτη ημέρα του Δεκέμβρη οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα αφορά άτομα ηλικίας 29-64 ετών και ο συνολικός προϋπολογισμός του φτάνει τα 112 εκατομμυρίων ευρώ.

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί με τη μέθοδο των επιταγών κατάρτισης

(Training Voucher) και συγκεκριμένα αφορά συνολικά 60 ειδικότητες 10 κλάδων της οικονομίας.

Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής;

Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετάσχουν όλοι οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ οι οποίοι ανήκουν στην εν λόγω ηλικιακή ομάδα.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι είτε να έχουν ολοκληρώσει α) υποχρεωτική έως δευτεροβάθμια εκπαίδευση είτε β) προγράμματα μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (απόφοιτοι ΙΕΚ) ή προγράμματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ, ΤΕΙ).

Πως γίνονται οι αιτήσεις;

Οι αιτήσεις για το πρόγραμμα θα υποβάλλονται από αύριο Πέμπτη και μέχρι την 30η Δεκεμβρίου 2016.

Οι ενδιαφερόμενοι σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση θα μπορούν να υποβάλουν αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους στην ιστοσελίδα http://voucher.gov.gr.

Μέσω της ιστοσελίδας οι υποψήφιοι θα έχουν πρόσβαση στο περιεχόμενο και τους όρους συμμετοχής που ορίζει η σχετική πρόσκληση, θα παρέχεται συνεχής ενημέρωση των ενδιαφερομένων για τη δράση, αλλά και για τυχόν θέματα που θα προκύψουν κατά την υλοποίηση της.

Η σχετική ανακοίνωση επίσης αναφέρει:

«Οι ωφελούμενοι του προγράμματος θα παρακολουθήσουν πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 120 ωρών και θα πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση 500 ωρών (περίπου 5 μήνες) σε επιχειρήσεις κλάδων αιχμής της ελληνικής οικονομίας (Εμπόριο, Logistics, Έργα υποδομής και Τεχνικά επαγγέλματα, Τουρισμός, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Περιβάλλον-Διαχείριση Στερεών και Υγρών Αποβλήτων, Τρόφιμα-Ποτά, Ενέργεια, Βιομηχανία και Αγροτικός Τομέας). Η επιλογή των ωφελουμένων για την ειδικότητα στην οποία θα καταρτισθούν θα γίνει μέσω της πρώτης συμβουλευτικής συνεδρίας. Μετά το τέλος της κατάρτισης ακολουθεί πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα έχουν αποκτηθεί».

Τονίζουμε, ότι οι ωφελούμενοι του προγράμματος θα λαμβάνουν εκπαιδευτικό επίδομα που αφορά τη θεωρία και την πρακτική άσκηση συνολικού ύψους 2.600 ευρώ.

The post Νέο πρόγραμμα για 23.000 ανέργους από τον ΟΑΕΔ appeared first on iPop.

Keywords
Τυχαία Θέματα