Έγκριση δαπάνης Ευρώ 32,35 στα πλαίσια του Ερευνητικού Έργου ΕΕ 1702 “SAF�RA- Coordination of European Research on Industrial Safety towards Smart and Sustainable Growth”

Θέμα: Έγκριση δαπάνης Ευρώ 32,35 στα πλαίσια του Ερευνητικού Έργου ΕΕ 1702 “SAF�RA- Coordination of European Research on Industrial Safety towards Smart and Sustainable Growth”
Ημ/νια: 01/04/2013
Φορέας: ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ
ΑΔΑ: ΒΕΑ1469ΗΕΒ-ΗΤΩ
Keywords
Τυχαία Θέματα