ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ - 12ος Π.Σ. ΑΘΗΝΩΝ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ - 12ος Π.Σ. ΑΘΗΝΩΝ
Ημ/νια: 27/03/2013
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΑΔΑ: ΒΕΑ1Ι-Τ34
Keywords
Τυχαία Θέματα