Παράταση μίσθωσης αποθήκης για τις ανάγκες του Δ.Λ.Τ.Νάξου

Θέμα: Παράταση μίσθωσης αποθήκης για τις ανάγκες του Δ.Λ.Τ.Νάξου
Ημ/νια: 01/04/2013
Φορέας: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου
ΑΔΑ: ΒΕΑ1ΟΡ1Ι-ΕΚ5
Keywords
Τυχαία Θέματα