Έγκριση δαπάνης Ευρώ 196,77 στα πλαίσια του Ερευνητικού Έργου ΕΕ 1754 “BioASQ -A challenge on large-scale biomedical semantic indexing and question answering

Θέμα: Έγκριση δαπάνης Ευρώ 196,77 στα πλαίσια του Ερευνητικού Έργου ΕΕ 1754 “BioASQ -A challenge on large-scale biomedical semantic indexing and question answering
Ημ/νια: 01/04/2013
Φορέας: ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ
ΑΔΑ: ΒΕΑ1469ΗΕΒ-227
Keywords
Τυχαία Θέματα