Έγκριση δαπάνης Ευρώ 1.400,00 στα πλαίσια του Έργου ΕΕ 565 “Παροχή Υπηρεσιών Εργαστηρίου Περιβαλλοντικών Ερευνών (ΕΠΕΡ)”

Θέμα: Έγκριση δαπάνης Ευρώ 1.400,00 στα πλαίσια του Έργου ΕΕ 565 “Παροχή Υπηρεσιών Εργαστηρίου Περιβαλλοντικών Ερευνών (ΕΠΕΡ)”
Ημ/νια: 01/04/2013
Φορέας: ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ
ΑΔΑ: ΒΕΑ1469ΗΕΒ-1ΦΑ
Keywords
Τυχαία Θέματα