ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ Κ. ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΩΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ψ. Ν. Α.

Θέμα: ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ Κ. ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΩΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ψ. Ν. Α.
Ημ/νια: 20/03/2013
Φορέας: 2η ΔΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου
ΑΔΑ: ΒΕΑ1469Η2Ξ-5ΤΔ
Keywords
Τυχαία Θέματα