Την ηλεκτρική εταιρεία του Μαυροβουνίου θα διεκδικήσει η ΔΕΗ μαζί με τον Όμιλο Ρέστη

Την εξαγορά ποσοστού έως και 45% της ηλεκτρικής εταιρείας του Μαυροβουνίου Electroprivreda Crne Gore AD Niksic (EPCG) αποφάσισε να διεκδικήσει η ΔΕΗ σε κοινοπραξία με
Keywords
Τυχαία Θέματα