Τρ. Κύπρου: Ανανέωση συμβολαίων των Α. Ηλιάδη και Γ. Κυπρή

Συνεχίζουν στην Τράπεζα Κύπρου ο Α. Ηλιάδης και ο Γ. Κυπρής, ανανεώνοντας τα συμβόλαιά τους μέχρι την 31η του Δεκεμβρίου 2013. Την απόφαση πήρε το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ. Τα νέα συμβόλαια είναι πενταετή και ισχύουν από 1η Ιανουαρίου 2009. Ως γνωστό, οι κύριοι Ηλιάδης και Κυπρήςδιορίστηκαν στις θέσεις που κατέχουν την 1η Ιανουαρίου 2005.
Keywords
Τυχαία Θέματα