Μεγάλα κέρδη στο Χ.Α. - Ένα χρηματιστήριο μόνη της η ΕΤΕ

Τα αποτελέσματα των τραπεζών κάνουν τη διαφορά και τροφοδοτούν το αγοραστικό ενδιαφέρον στις αγορές και το Χ.Α. Τα κέρδη τους μπορεί να προέρχονται σε μεγάλο βαθμό από τη βελτίωση των αποτιμήσεων στα χαρτοφυλάκιά τους, παρατηρείται όμως, μία ελπιδοφόρα μικρή αύξηση στις εργασίες τους, κάτι το οποίο φαίνεται και στον ευρύτερο χρηματο/οικονομικό και ασφαλιστικό κλάδο.
Keywords
Τυχαία Θέματα