ΣΒΕ: Απαραίτητη η Σύμβαση Αποφυγής Διπλής Φορολογίας με τη Βόρεια Μακεδονία

Επιστολή προς τοΥπουργείο Οικονομικών και τον υπουργό Ευκλείδη Τσακαλώτο απέστειλε ο ΣύνδεσμοςΒιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ), ζητώντας την υπογραφή «Σύμβασης Αποφυγής ΔιπλήςΦορολογίας» (ΣΑΔΦ) με τη Βόρεια Μακεδονία (πρώην πΓΔΜ).

Σύμφωνα με όσα υποστηρίζει ο ΣΒΕ στην επιστολή του της Πέμπτης 14/3, ηυπογραφή ΣΑΔΦ μεταξύ Ελλάδας και Βόρειας Μακεδονίας θα αποτελέσει ισχυρόκίνητρο για την ενίσχυση της οικονομικής συνεργασίας των δύο χωρών, καιεπομένως θα δώσει τη δυνατότητα στις ελληνικές

επιχειρήσεις πουδραστηριοποιούνται στην όμορη χώρα να βελτιώσουν τη θέση τους, ενώ θαυποβοηθήσει στην αύξηση της ελληνικής παρουσίας στην ευρύτερη περιοχή.

Και ο ΣΒΕ, πουεκπροσωπεί τις βιομηχανίες της Βόρειας Ελλάδας, καταλήγει:

«Η υπογραφή «Σύμβασης Αποφυγής Διπλής Φορολογίας»,σύμφωνα και με το διεθνές πλαίσιο πουέχει καθορίσει ο ΟΟΣΑ, αποτελεί αποτελεσματικό μέτρο προώθησης της οικονομικήςσυνεργασίας μεταξύ των κρατών καθώς:

εξασφαλίζει την αποφυγή διπλής φορολογίας συμβάλλοντας σημαντικά στηδιακίνηση προϊόντων, υπηρεσιών και επενδυτικών κεφαλαίων, δημιουργεί ένα πλαίσιο σταθερότητας και ασφάλειας για την ανάπτυξηδιεθνών οικονομικών δραστηριοτήτων, και, τέλος,

διασφαλίζειτην οικονομική διαφάνεια στον τομέα της ανταλλαγής οικονομικών και φορολογικώνπληροφοριών».

Keywords
Τυχαία Θέματα