Μήνυμα του ΕΦΕΤ για την Παγκόσμια Ημέρα Καταναλωτή

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Καταναλωτή (15 Μαρτίου), ο ΕΦΕΤ εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία καλεί τους πολίτες σε μία συμμαχία για την ανάπτυξη συνειδητής και υπεύθυνης καταναλωτικής συμπεριφοράς σε θέματα που σχετίζονται με την ασφάλεια των τροφίμων και τις υγιείς διατροφικές συνήθειες:

«Στησύγχρονη οικονομία της παγκοσμιοποίησης, του ηλεκτρονικού χρήματος και τωνάυλων αξιών, όπου υπηρεσίες και αγαθά μπορούν να ανταλλάσσονται ψηφιακάδιανύοντας ταχύτατα μεγάλες αποστάσεις, η έννοια

του καταναλωτή έχει υπερβείήδη κατά πολύ τα όρια του ατόμου, της συλλογικότητας, ακόμα και του κράτους.

Οεορτασμός της Παγκόσμιας Ημέρας Καταναλωτή φέρνει στο προσκήνιο για άλλη μίαχρονιά τη διεθνή Χάρτα των Δικαιωμάτων του Καταναλωτή ή Consumer Bill of Rightsτου ΟΗΕ, βάσει της οποίας ο καταναλωτής έχει μεταξύ άλλων το δικαίωμα στηνπληροφόρηση, το δικαίωμα στην επιλογή, το δικαίωμα στην ασφάλεια, τα οποίαείναι άρρηκτα συνδεδεμένα με την κατανάλωση αγαθών του κλάδου τωντροφίμων.

ΟΕΦΕΤ με την πολυετή δράση του είναι καθημερινά παρών στο πλευρό των καταναλωτώνκαι επικοινωνεί μαζί τους μέσα από το πρίσμα της επιστημονικής τεκμηρίωσης. Είναιχαρακτηριστικό ότι από τον ιδρυτικό νόμο του ΕΦΕΤ μέχρι και σήμερα προβλέπεταιη παρουσία εκπροσώπου καταναλωτών στο Διοικητικό του Συμβούλιο. Εξάλλου, με τηνέα του οργανωτική δομή ο Φορέας διαθέτει Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτών στηνΚεντρική Υπηρεσία μεριμνώντας για την αντιμετώπιση νέων κινδύνων παραπλάνησηςτου καταναλωτή λαμβάνοντας υπόψη και το ηλεκτρονικό εμπόριο. Για την προστασίατων συμφερόντων των καταναλωτών ο ΕΦΕΤ συμμετέχει σε διεθνείς οργανισμούς,επικοινωνεί με επιχειρήσεις και καταναλωτές για τα νέα επιστημονικά δεδομέναπροσβλέποντας να είναι δίπλα στους ευσυνείδητους επιχειρηματίες καιεργαζόμενους που συμβάλλουν στη λειτουργία ενός αποτελεσματικού και σύγχρονουσυστήματος ασφάλειας για τα τρόφιμα.

ΟΕΦΕΤ παραμένει σταθερά δίπλα στον καταναλωτή διεξάγοντας άνω των 8.987συστηματικούς για εφέτος ελέγχους στον τομέα των τροφίμων και των υλικών σεεπαφή με τρόφιμα, είναι κόμβος διεθνών δικτύων πληροφόρησης, στοχεύει στηνπρόληψη των κινδύνων για την ανθρώπινη υγεία, τη διασφάλιση θεμιτών πρακτικώνστο εμπόριο των τροφίμων με σημαντικά όπλα την κατάλληλη επισήμανση, τηνπροώθηση ορθών διατροφικών συνηθειών, την εκπαίδευση όλων των εμπλεκομένων στοχειρισμό τροφίμων και την ενημέρωση των καταναλωτών. Μέσω των επικοινωνιακώντου δράσεων παρέχει συστηματική πληροφόρηση, τόσο για τις ευρωπαϊκές εξελίξειςστον τομέα της διατροφής όσο και για τις εθνικές δράσεις, όπως αυτές τηςευαισθητοποίησης των καταναλωτών για τη μείωση της πρόσληψης αλατιού και τωνtrans λιπαρών, για τις ορθές πρακτικές στο χειρισμό τροφίμων στο σπίτι, για τηνεπιλογή τροφίμων σε συγκεκριμένες περιόδους του χρόνου, όπως η Σαρακοστή, τοΠάσχα ή το καλοκαίρι. Ο ΕΦΕΤ εκσυγχρονίζεται αναζητώντας με τη δικτύωσή του εργαλείαγια την αντιμετώπιση νέων κινδύνων όπως η νοθεία και οι εσκεμμένες πρακτικέςστα τρόφιμα.

Υπενθυμίζεται ότι στον αριθμό 11717, όπου υπεβλήθησαν 1.138 καταγγελίες το έτος 2018, οι πολίτες μπορούν να υποβάλλουν τις δικές τους καταγγελίες σχετικά με προβλήματα που εντοπίζουν σε τρόφιμα ή να γνωστοποιούν στον ΕΦΕΤ διατροφικά περιστατικά με όσα περισσότερα στοιχεία διαθέτουν, ώστε να αξιοποιούνται για άμεσες ενέργειες.

Με την ευκαιρία, λοιπόν, της Παγκόσμιας Ημέρας Καταναλωτή και με την πολυετή εμπειρία του στελεχιακού του δυναμικού ο ΕΦΕΤ καλεί τους πολίτες σε μία συμμαχία για την ανάπτυξη συνειδητής και υπεύθυνης καταναλωτικής συμπεριφοράς σε θέματα που σχετίζονται με την ασφάλεια των τροφίμων και τις υγιείς διατροφικές συνήθειες μέσα από υπεύθυνη ενημέρωση για την υγιεινή, τη σύνθεση και τις κύριες θρεπτικές ιδιότητες των τροφίμων».

Keywords
Τυχαία Θέματα