ΟΚΑΑ: Νέο Δ.Σ. με Χ. Κρομμύδα πρόεδρο και Απ. Αποστολάκο διευθύνοντα σύμβουλο

17:00 9/1/2020 - Πηγή: meatnews

Το Διοικητικό Συμβούλιο τηςΕλληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. (ΕΕΣΥΠ), μοναδικού μετόχουτου ΟΚΑΑ, αποφάσισε τον διορισμό 4 νέων μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΚΑΑ.

Πρόκειται για τους:

1. Χρήστο Κρομμύδα, Πρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος

2. Απόστολο Αποστολάκο, Διευθύνοντα Σύμβουλο, Εκτελεστικό Μέλος τουΔιοικητικού Συμβουλίου

3. Δημήτριο Μπαρτζώκα, Μη Εκτελεστικό

Μέλος (Πρόεδρος Επιτροπής Ελέγχου)

4. Ελένη Λεώδη, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Το παρόν Διοικητικό Συμβούλιο συμπληρώνεται μετον εκπρόσωπο του ΣΕΚΛΑ (Μη Εκτελεστικό Μέλος), τον εκπρόσωπο της ΈνωσηςΕμπόρων Κρέατος (Μη Εκτελεστικό Μέλος) και τον εκπρόσωπο των Εργαζομένων (ΜηΕκτελεστικό Μέλος) του ΟΚΑΑ. Μία ακόμη θέση μη εκτελεστικού μέλους θασυμπληρωθεί από τον υποψήφιο που θα προτείνει ο Υπουργός Οικονομικών στην ΕΕΣΥΠ.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο θα διαμορφώσει τοπλαίσιο για την υλοποίηση του επιχειρηματικού πλάνου του ΟΚΑΑ, με στόχο τηνκαλύτερη λειτουργία, εκσυγχρονισμό και ανάπτυξη των Κεντρικών Αγορών Αθήνας,Πάτρας και των Ιχθυοσκαλών της χώρας, σύμφωνα με διεθνή πρότυπα λειτουργίας.

Όπως δηλώνει η ΕΕΣΥΠ, στόχος είναι η συνεχήςβελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών σε όρους ποιότητας και προσβασιμότητας, μεγνώμονα την καλύτερη εξυπηρέτηση του πελάτη και την ανάπτυξη συνθηκών υγιούςανταγωνισμού. Η βελτίωση αυτή θα πρέπει να λαμβάνει χώρα σε ένα πλαίσιο εντόςτου οποίου θα επιδιώκεται η διαφάνεια και η καινοτομία τόσο σε επίπεδοδιαδικασιών, όσο και σε επίπεδο υπηρεσιών προς τους συναλλασσόμενους,ταυτόχρονα με τον εξορθολογισμό του κόστους. Σε αυτό θα συμβάλει η ανάπτυξη,όπου απαιτείται, της κατάλληλης τεχνικής υποδομής, η οποία θα βοηθήσει στογενικότερο εκσυγχρονισμό της επιχείρησης, ώστε να διαμορφώνει στους χώρους τηςευνοϊκές συνθήκες άσκησης του εμπορίου οπωροκηπευτικών, κρεάτων, προϊόντωναλιείας και γενικότερα τροφίμων, νωπών ή μεταποιημένων προϊόντων και ναεξασφαλίζει την αδιάλειπτη τροφοδοσία της αγοράς. Επιπλέον, θα συμβάλει καιστην επαύξηση της δημόσιας αξίας, με δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης προςευπαθείς κοινωνικές ομάδες αλλά και ανακύκλωσης και προστασίας τουπεριβάλλοντος.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΕΣΥΠ ευχαριστεί ταμέλη του προηγούμενου Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΚΑΑ για την συμβολή τους στηνπορεία του οργανισμού τα τελευταία χρόνια και εύχεται στο νέο ΔιοικητικόΣυμβούλιο καλή δύναμη και καλή επιτυχία στα πλαίσια των υποχρεώσεών του στηνεπίτευξη των στρατηγικών και επιχειρησιακών στόχων της εταιρείας.

Who is who

Χρήστος Κρομμύδας
Γεννήθηκε το 1958. Είναι απόφοιτος του Χημικού τμήματος τουΠανεπιστημίου Πάτρας και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου Diplome d’ EtudesApprofondies (MSc) στην Εφαρμοσμένη Χημεία από το Université Pierre et MarieCurie (Paris VI). Ξεκίνησε την επαγγελματική του σταδιοδρομία το 1986 στην ΦΑΓΕΑ.Ε, όπου εργάστηκε σε διάφορες διευθυντικές θέσεις, όπως στη Διεύθυνση ΖώνηςΓάλακτος και Περιφερειακών Εργοστασίων, ενώ στη συνέχεια ανέλαβε ΔιευθυντήςΕργοστασίου, με ευθύνη τις διευθύνσεις Παραγωγής, Logistics και ΤεχνικήςΥποστήριξης για το σχεδιασμό, την οργάνωση και τη διεύθυνση, όλων των εργοστασιακώνλειτουργιών. Μεταξύ 2006 και 2016 ήταν επίσης εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ τηςεταιρείας. Έχει διατελέσει επίσης μέλος του Δ.Σ. του Συνδέσμου ΕλληνικώνΒιομηχανιών Γαλακτοκομικών Προϊόντων και μέλος του Δ.Σ. της εταιρείαςΑξιοποίησης Υλικών Συσκευασίας.

Απόστολος Αποστολάκος
Γεννήθηκε το 1967 στον Πειραιά. Είναι κάτοχος πτυχίου Diploma in BusinessStudies και MBA του Nottingham Trent University. Διαθέτει επαγγελματική εμπειρία30 ετών. Από το 1988 έως το 1990 εργάστηκε στην ΟΠΤΙΜΑ ΑΕ του ΟΜΙΛΟΥ Π. ΠΑΝΤΕΛΙΑΔΗ,ενώ μετά και για 12 χρόνια, από το 1991 έως το 2003, στην ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. σεδιευθυντικές θέσεις Πωλήσεων, όπως Διευθυντής Πωλήσεων Λιανικής και ΓενικόςΔιευθυντής Πωλήσεων. Από το 2003 έως το 2006 εργάσθηκε ως Γενικός ΔιευθυντήςΠωλήσεων και Εξαγωγών στην CRETA FARM A.Ε ενώ από το 2007 έως και το 2018διετέλεσε Γενικός Διευθυντής και Σύμβουλος Διοίκησης στην ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε. Από το 2018 έως και σήμερα εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα ωςΣύμβουλος Επιχειρήσεων.

Δημήτριος Μπαρτζώκας
Γεννήθηκε το 1951. Είναι πτυχιούχος Οικονομικών της ΑΣΟΕ. Από το 1971 έως και το 1985 εργάστηκε σε εταιρείες του κλάδου των καυσίμων και των λιπαντικών σε διάφορες θέσεις ευθύνης. Από το 1985 έως και το 2012 διετέλεσε CFO στην CYCLON HELLAS και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας. Στο διάστημα 2006 έως 2017 διετέλεσε αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΝΝ AVIATION ενώ από το 2012 έως το 2015 συμμετείχε ως ανεξάρτητο μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο της CYCLON HELLAS. Από το 2013, κατέχει τη θέση του Management Consulting Partner στην ΙΝΤERLOG A.E.

Ελένη Λεώδη
Γεννήθηκε το 1971. Είναι απόφοιτος του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στο Banking & Finance από το University of Stirling της Μεγάλης Βρετανίας. Διαθέτει 20 έτη εμπειρία στον τομέα της Εταιρικής και Επενδυτικής Τραπεζικής σε μεγάλες διεθνείς και ελληνικές τράπεζες όπως η BARCLAYS, η SOCIETE GENERALE, η CREDIT AGRICOLE, η EUROBANK και η ALPHA BANK. Στη διάρκεια της σταδιοδρομίας της στον τραπεζικό κλάδο, εργάσθηκε στην παροχή χρηματοοικονομικών υπηρεσιών σε διάφορους κλάδους της οικονομίας, τόσο στη βιομηχανία όσο και στο εμπόριο, ενώ ταυτόχρονα συμμετείχε ως Senior Manager στη χρηματοδότηση εταιρειών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Από το 2018 εργάζεται στην ΕΕΣΥΠ ως Portfolio Manager.

The post ΟΚΑΑ: Νέο Δ.Σ. με Χ. Κρομμύδα πρόεδρο και Απ. Αποστολάκο διευθύνοντα σύμβουλο appeared first on MeatNews.gr.

Keywords
Τυχαία Θέματα