Σε μηχανικούς και τοπογράφους το... σύστημα εντοπισμού

22:13 29/5/2009 - Πηγή: Express
ΞEKINHΣE η διάθεση των υπηρεσιών του Ελληνικού Συστήματος Εντοπισμού HEPOS (HEllenic POsitioning System) σε κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό πρόσωπο, οργανισμό ή φορέα, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Κτηματολόγιο Α.Ε. Συγκεκριμένα, για τη χρήση των υπηρεσιών του HEPOS απαραίτητη προϋπόθεση είναι η.
Keywords
Τυχαία Θέματα