Η Επιτροπή Ανταγωνισμού ελέγχει... τη σύμπραξη της ΔΕΗ με τη Χαλυβουργική για ...

22:13 29/5/2009 - Πηγή: Express
ΣYZHTHΘHKE χθες σε τμήμα της Επιτροπής Ανταγωνισμού η σύμπραξη της ΔΕΗ και της Χαλυβουργικής, για την κατασκευή δύο μονάδων ηλεκτροπαραγωγής και κατά πόσο δημιουργεί προβλήματα ανταγωνισμού η συγκεκριμένη συγκέντρωση. Σημειώνεται ότι η ΔΕΗ με τη Χαλυβουργική υπέγραψαν στις 12 Φεβρουαρίου συμφωνητικό μετόχων για τη.
Keywords
Τυχαία Θέματα